publicerad: 2021  
näradödenupplevelse näradöden­upplevelsen näradöden­upplevelser
nära·död·en|­upp·lev·els·en
substantiv
näradö`denupplevelse
upp­levelse av att man med all säkerhet kommer att dö in­om kort t.ex. vid svår sjukdom el. olycka; särsk. om så­dan upp­levelse hos en person som sedan räddas till livet
belagt sedan 1983