publicerad: 2021  
närande ingen böjning
när·ande
adjektiv
`rande
som ger näring
ät lite närande frukost­gröt
äv. (sär­skilt i ett ut­tryck) som producerar nyttigheter
många blev upp­rörda över talet om närande och tärande sektorer i sam­hället
belagt sedan 1833