publicerad: 2021  
1nära komparativ närmare äv. närmre, superlativ närmast äv. närmst
adverb
`ra
1 (på) kort av­stånd (från något) i rum el. tid
de har nära till grön­områden; i en nära liggande fram­tid
äv. i prepositionell an­vändning
hon ville bo nära arbets­platsen
äv. bildligt
han var nära döden när bilen fick sladd; hon hade nära till tårarna
det var nära ögat se öga
ligga nära till hands se hand
snubblande nära se snubbla
belagt sedan mitten av 1400-talet (Svenska Medeltids Dikter och Rim); fornsvenska nära; till 1när 2
2 nästan
nära hälften av eleverna blev under­kända
nära nog nästanpå 1970-talet var havs­örnen nära nog ut­rotad i Sverige
belagt sedan 1788
Det är svårt att få tag på orden
men du vet hur det känns ibland
när man känner att allt är nära
och att allt finns en mening i
ska det vara så svårt att lära
det att människor, det är vi ... . Beppe Wolgers, visan Mitt eget land (1959; musik Olle Adolphson)
2nära komparativ närmare äv. närmre, superlativ närmast äv. närmst
adjektiv
`ra
som befinner sig på kort av­stånd från något annat el. var­andra; i tid el. rum
nära grann­länder; i en nära fram­tid
äv. bildligt
en nära an­hörig; ett nära sam­arbete; de är nära släkt
sär­skilt i ut­tryck för personligt (och kärleks­fullt) förhållande i vissa ut­tryck
de är nära vänner; systrarna står var­andra mycket nära; sedan många år är hon min nära väninna; han är verkligen min närmaste vän
äv. i substantivisk an­vändning, sär­skilt om an­höriga
våra nära och kära
vara nära att nästanhan var nära att svimma första gången han gav blod
belagt sedan 1640; jfr fornsvenska när med samma betydelse och 1nära 1
3nära närde närt, presens när
verb
`ra
(fort­löpande) ge näring åt person el. djur; i form av föda el. andra förnödenheter
någon/något när någon/något
någon när någon
någon när något
något när någon
något när något
det är svårt att nära en stor familj på en så liten lön
ofta bildligt aktivt hålla kvar (hos sig) och under­stödja före­ställning eller dylikt
någon när något
en länge närd förhoppning; de närde planer på en kupp
belagt sedan 1430–50 (Fem Mose böcker); fornsvenska nära; av lågtyska neren 'under­hålla', urspr. 'rädda; göra frisk'
näranärande