publicerad: 2021  
närbild när­bilden när­bilder
när|­bild·en
substantiv
`rbild
fotografi som är taget på kort av­stånd ofta av an­sikte
JFR helbild
(i) närbild
en närbild (av/på någon/något)
en närbild (av någon)
en närbild (av något)
en närbild (någon)
en närbild (något)
ta en när­bild av brott­ytan; när­bilder på skåde­spelarna
äv. bildligt om in­gående och detaljerad beskrivning
rubriken på programmet var: "NN i när­bild"
belagt sedan 1919