publicerad: 2021  
objektivera objektiverade objektiverat
verb
objektive´ra
1 ge synligt ut­tryck
objektivera något
en konstnär som försöker objektivera nu­tidens andliga tomhet i sina målningar
belagt sedan 1829
2 göra (mer) objektiv med av­seende på något (mer el. mindre) subjektivt
objektivera något
han är mån om att balansera och objektivera sina iakt­tagelser
belagt sedan 1872
objektiveraobjektiverande, objektivering