publicerad: 2021  
objektivitet objektiviteten
ob·jekt·iv·itet·en
substantiv
objektivite´t
det att vara objektiv
sträva efter objektivitet vid analysen; ut­redningen brast i objektivitet; borta­lagets tränare ifråga­satte domarens objektivitet
belagt sedan 1795