publicerad: 2021  
objektsform objekts­formen objekts­former
ob·jekts|­form·en
substantiv
objek`tsform
böjnings­form hos vissa ord när de fungerar som objekt eller står efter (vissa) prepositioner i svenskan bara hos vissa pronomen
objektsform (av något)
"dem" är objekts­form till "de"
belagt sedan 1845