publicerad: 2021  
observandum observandumet, plural observandum el. observanda
ob·serv·and·um
substantiv
observan`dum
formellt något som sär­skilt bör upp­märksammas
JFR 2obs
ett observandum för ut­redningen
belagt sedan 1739; av lat. observan´dum med samma betydelse, till observa´re, se ur­sprung till observera