publicerad: 2021  
observant neutrum observant, bestämd form och plural observanta
ob·serv·ant
adjektiv
[-an´t] el. [-aŋ´t]
som (noga) lägger märke till något
observant (någon/något)
observant (någon)
observant (något)
polisen fick ett hett tips från en observant servitör
äv. om handling eller dylikt
hennes observanta blick
belagt sedan 1912