publicerad: 2021  
obscen obscent obscena
ob·scen
adjektiv
[-se´n]
präglad av ohöljd sexualitet
obscena gester; obscent klotter på toaletten
belagt sedan 1669; av lat. obscæ´nus 'oren; oanständig', till ´num 'smuts'