publicerad: 2021  
observation observationen observationer
ob·serv·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
(nog­grant och) upp­märksamt iakt­tagande
JFR uppsikt
observationsförmåga
observation (av någon/något/sats)
observation (av någon)
observation (av något)
observation (av sats)
han togs in på sjuk­hus för observation; proffs­upp­köparna hade honom under observation
äv. iakt­tagelse, rön särsk. i natur­vetenskapliga och samhälls­vetenskapliga samman­hang
observationsstudie; väderobservation
astronomiska observationer
äv. om kommentar eller dylikt till något observerat
recensenten hade inga an­märkningar mot boken, bara ett par observationer i marginalen
belagt sedan 1665; av lat. observa´tio med samma betydelse; till observera