publicerad: 2021  
observatorium observatoriet observatorier
ob·serv·at·ori·et
substantiv
[-o`r-] äv. [-o´r-]
institution med ut­rustning för observationer in­om astronomi, meteorologi, geodesi eller jord­magnetism
observatoriebyggnad; rymdobservatorium
belagt sedan 1715; till lat. observa´tor 'iakt­tagare'; till observera