publicerad: 2021  
observera observerade observerat
verb
observe´ra
1 uppmärksamma något fenomen; särsk. med synsinnet, men äv. all­männare
någon observerar någon/något/sats
någon observerar någon
någon observerar något
någon observerar sats
han observerade att det inte stod några glas på bordet; hon observerade ett skrapande ljud i motorn
spec. i en typ av upp­maning (att upp­märksamma något sär­skilt)
observera att ni inte får gå på gräs­mattan
belagt sedan 1615; av lat. observa´re 'ge akt på'
2 ha sin upp­märksamhet in­riktad mot
någon observerar någon/något/sats
någon observerar någon
någon observerar något
någon observerar sats
patienten observerades oavbrutet
belagt sedan 1633
3 formellt (nog­grant) följa eller åt­lyda vissa regler
någon observerar något
observera pliktens bud
belagt sedan 1613
observeraobserverande, observans, observation
Då ljöd en sång från himmelen, så skön som inga flera;
det var den lilla lärkan grå, så svår att observera. Birger Sjöberg, Den första gång ... (i Fridas bok, 1922)