publicerad: 2021  
obsolet neutrum obsolet, bestämd form och plural obsoleta
ob·sol·et
adjektiv
obsole´t
föråldrad
en obsolet formulering; landets auktoritära styrelsesätt fram­stod som allt­mer obsolet
belagt sedan 1797; av lat. obsole´tus 'ut­sliten; föråldrad', till sole´re 'bruka'