publicerad: 2021  
obstetrik obstetriken
obstetr·ik·en
substantiv
obstetri´k
läran om graviditet och förlossning
hon studerar obstetrik och gynekologi
belagt sedan 1845; till lat. ob´stetrix 'barn­morska'