publicerad: 2021  
oengagerad oengagerat oengagerade
o|­en·gag·er·ad
adjektiv
o`engagerad
som inte intresserar sig för eller bryr sig om något
eleverna var passiva och oengagerade i skol­arbetet
äv. om handling eller dylikt
ett plikt­skyldigt men oengagerat arbete
belagt sedan 1950