publicerad: 2021  
offert offerten offerter
of·fert·en
substantiv
offert´
erbjudande av tjänst eller vara till visst pris
SYN. anbud 1
en offert (något)
en muntlig offert; en skriftlig offert; lämna en offert; begär in offerter från minst tre olika firmor
äv. om mot­svarande dokument
de läste nog­grant igenom offerten
belagt sedan 1625; av franska offerte, ita. offerta med samma betydelse; till offerera