publicerad: 2021  
offertorium offertoriet offertorier
of·fert·ori·et
substantiv
[-o`r-] äv. [-o´r-]
moment i hög­mässa (nattvards­gudstjänst) när vinet och brödet bärs fram till altaret
offertoriepsalm
(under/vid) offertoriet
(under) offertoriet
(vid) offertoriet
belagt sedan 1638; av kyrkolat. offerto´rium med samma betydelse; till offerera