publicerad: 2021  
ogunstig ogunstigt ogunstiga
o|­gunst·ig
adjektiv
o`gunstig
något hög­tidligt som visar bristande väl­vilja
ogunstig (mot någon) ogunstig (för något)
hon upp­tog hans frieri ogunstigt (adverbial)
äv. bildligt ofördelaktig
ett ogunstigt öde
belagt sedan 1599