publicerad: 2021  
ogynnsam ogynnsamt ogynnsamma
o|­gynn·sam
adjektiv
o`gynnsam
som inne­bär nack­del för någons väl­färd, ut­förandet av något etc.
ogynnsam (för någon)
en ogynnsam ekonomisk ut­veckling; en ogynnsam position; en ogynnsam ålders­fördelning
belagt sedan 1791