publicerad: 2021  
oktavera oktaverade oktaverat
verb
oktave´ra
ibland presens particip fram­bringa en ton som är en oktav högre än grund­tonen genom en viss an­blåsnings­teknik; om vissa blås­instrument
någon oktaverar
äv. gå upp en oktav högre
hon oktaverade sista gången hon sjöng refrängen
belagt sedan 1795
oktaveraoktaverande, oktavering