publicerad: 2021  
okunnig okunnigt okunniga
o|­kunn·ig
adjektiv
o`kunnig
som har dåliga kunskaper in­om visst om­råde
okunnig (om någon/något/sats)
okunnig (om någon)
okunnig (om något)
okunnig (om sats)
okunnig (i något/sats)
okunnig (i något)
okunnig (i sats)
hon är ganska okunnig om musik
äv. som inte har vetskap om visst faktum
de var okunniga om sina rättigheter
äv. om handling eller dylikt
ett okunnigt ut­talande
belagt sedan 1639; jfr fornsvenska okunnogher 'okänd, obekant'