publicerad: 2021  
okunnighet okunnigheten
o|­kunn·ig·het·en
substantiv
o`kunnighet
otillräcklig kunskap in­om visst om­råde
okunnighet (om någon/något/sats)
okunnighet (om någon)
okunnighet (om något)
okunnighet (om sats)
okunnighet (i något/sats)
okunnighet (i något)
okunnighet (i sats)
stor okunnighet; botten­lös okunnighet; okunnighet om lagen är aldrig någon ur­säkt; en skrämmande okunnighet om partiets nazistiska rötter
sväva i okunnighet om något inte känna till någotmånga svävar i okunnighet om skatternas om­fattning och vad de an­vänds till
belagt sedan 1522 (Peder Månssons skrifter (Nordling)); fornsvenska okunnoghet