publicerad: 2021  
okvald okvalt okvalda
o|­kval·da
adjektiv
o`kvald
sär­skilt juridik ostörd
okvald besittning
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska oqvalder