publicerad: 2021  
ombyggnad om­byggnaden om­byggnader
om|­bygg·nad·en
substantiv
[åm`-]
det att bygga om ett hus
ombyggnad (av något)
äv. om mot­svarande byggnad el. bygg­arbetsplats
han är i om­byggnaden
belagt sedan 1768