publicerad: 2021  
omfattning om­fattningen om­fattningar
om|­fatt·ning·en
substantiv
[åm`-]
1 (storlek av) om­råde för före­komst av viss före­teelse
omfattningen (av något)
hon försökte skaffa sig en över­blick över brandens om­fattning
äv. mer abstrakt
miss­bruket växte i om­fattning; regeringen ville kart­lägga om­fattningen av skatte­fusket
belagt sedan 1802
2 det att om­fatta en fiende
omfattning (av någon/något)
omfattning (av någon)
omfattning (av något)
belagt sedan 1615