publicerad: 2021  
omsorgsvård omsorgs­vården
om·sorgs|­vård·en
substantiv
[åm`-]
mindre brukligt vård för personer med psykisk funktions­nedsättning
belagt sedan 1974