publicerad: 2021  
omspel om­spelet, plural om­spel, bestämd plural om­spelen
om|­spel·et
substantiv
[åm`-]
ny match mellan två parter som vid tidigare match spelat oavgjort för att vinnare ska kunna ut­ses; t.ex. i fot­boll (nu­mera mindre vanligt)
omspelsmatch
omspel (av något)
efter förlängning var det fort­farande oavgjort, så det blir om­spel på tors­dag
belagt sedan 1898