publicerad: 2021  
omsluta omslöt omslutit omsluten omslutna, presens omsluter
verb
[åm`-]
1 äv. lös förbindelse, se sluta om tätt om­ge
något omsluter någon/något
något omsluter någon
något omsluter något
gelé om­sluter burk­skinkan
äv. bildligt
den atmosfär av förståelse som om­slöt honom
belagt sedan ca 1755
2 ha som in­gående del(ar)
något omsluter något
organisationen om­sluter drygt 3 000 med­lemmar
spec. i ekonomiska samman­hang ha som summa av till­gångar
verksamheterna om­sluter till­sammans tre miljoner kronor
belagt sedan 1840
omslutaomslutande