publicerad: 2021  
omsättningsskatt omsättnings­skatten omsättnings­skatter
om·sätt·nings|­skatt·en
substantiv
[åm`-]
historiskt indirekt skatt som ut­går vid försäljning av varor eller tjänster
den all­männa omsättnings­skatten är i Sverige nu­mera ut­formad som en mervärdes­skatt
belagt sedan 1902