publicerad: 2021  
ordal ordalet äv. ordalen, plural ordal äv. ordalier, bestämd plural ordalen äv. ordalierna
ord·al·et
substantiv
orda´l
mindre brukligt gudsdom
belagt sedan 1773; av medeltidslat. orda´lium med samma betydelse; till fornengelska ordal med samma betydelse