publicerad: 2021  
ordalag plural, bestämd plural orda­lagen
orda|­lag·en
substantiv
o`rdalag
sätt att ut­trycka sig
(i adj) ordalag
all­männa orda­lag; förtäckta orda­lag; lyriska orda­lag; hon kritiserade styrelsen i hårda orda­lag
belagt sedan 1732; till ord och 2lag!!