publicerad: 2021  
ordalydelse orda­lydelsen orda­lydelser
orda|­lyd·els·en
substantiv
o`rdalydelse
faktisk språklig ut­formning av en mening eller dylikt
just nu minns jag inte den exakta orda­lydelsen, men inne­börden av vad han sade var att deras arbete var värde­löst
belagt sedan 1770