publicerad: 2021  
orkesterförening orkester­föreningen orkester­föreningar
ork·ester|­för·en·ing·en
substantiv
[-kes`-]
samman­slutning som organiserar verksamheten för en (symfoni)orkester
belagt sedan 1905