publicerad: 2021  
ovisshet ovissheten
o|­viss·het·en
substantiv
o`visshet
det att vara oviss
ovisshet (om något/sats)
ovisshet (om något)
ovisshet (om sats)
skingra ovissheten; att leva i ovisshet försämrar flyktingars hälso­tillstånd
sväva i ovisshet om något vara osäker eller oinformerad om någotväntande resenärer ska inte behöva sväva i ovisshet om när deras försenade tåg kommer
belagt sedan 1472–86 (Speculum Virginum); fornsvenska ovishet