publicerad: 2021  
ovovegetarian ovo­vegetarianen ovo­vegetarianer
ovo|­veget·ari·an·en
substantiv
`vo-]
person som liv­när sig en­bart på vegetabiliska produkter och ägg­produkter
belagt sedan 1996; till lat. o´vum 'ägg' och vegetarian