publicerad: 2021  
ovårdad ovårdat ovårdade
o|­vård·ad
adjektiv
o`vårdad
som inte skötts till­räckligt för att vara i lämpligt skick särsk. i fråga om yttre form el. ut­seende
ett ovårdat språk; en ovårdad klädsel; han såg ovårdad ut efter nattens festande; gräs­mattorna var mossiga och ovårdade
belagt sedan 1786