publicerad: 2021  
panel panelen paneler
pan·el·en
substantiv
pane´l
1 träbeklädnad på vägg eller i inner­tak vanligen i form av brädfodring men äv. med skivor och dylikt
den mörkbruna panelen på bortre väggen
belagt sedan 1556; av tyska Paneel, fornfranska panel med samma betydelse; av lat. pa´nis 'dörrfyllnad'
2 plan, av­gränsad yta med någon upp­sättning instrument eller manöver­organ vanligen i form av en bräda el. en (del av en) vägg
instrumentpanel; manöverpanel
belagt sedan 1963
3 ut­vald grupp som är när­varande för att debattera eller besvara frågor vid informations­samman­komst el. i radio- el. tv-program eller dylikt; ofta med placering på estrad eller dylikt längst fram i lokalen
panelsamtal; expertpanel; frågepanel; smakpanel
en panel (av/med några)
en panel (av några)
en panel (med några)
en panel av experter; en panel av forskare
belagt sedan 1958; av engelska panel med samma betydelse; samma ord som panel 1
4 personer som in­går i en panel­studie
belagt sedan 1958