publicerad: 2021  
pares paresen pareser
par·es·en
substantiv
pare´s
partiell eller full­ständig förlamning
cerebral pares förkortning cp en sjukdom som orsakats av tidig hjärn­skada och som yttrar sig i muskel­förlamningar och andra motoriska störningar
belagt sedan ca 1875; via senlat. av grek. par´esis 'förslappning; förlamning'