publicerad: 2021  
parera parerade parerat
verb
pare´ra
avvärja (fysiskt) an­grepp; särsk. genom blockerande rörelse av arm, fäktvapen eller dylikt men äv. all­männare
någon parerar något (med något)
han lyckades parera slaget med vänster­armen; parera en värjstöt; mål­vakten parerade skottet; svart­spelaren lyckades parera hotet
äv. med av­seende på intellektuellt an­grepp eller dylikt
stats­rådet lyckades parera kritiken; hon parerade med en fyndig replik
belagt sedan 1669; av franska parer med samma betydelse; av lat. para´re 'träffa för­beredelser emot'; jfr ur­sprung till parad, parapet, paraply, parasoll, parat
pareraparerande, parering