publicerad: 2021  
parentetisk parentetiskt parentetiska
par·ent·et·isk
adjektiv
[-ente´-] el. [-aŋte´-]
in­skjuten som parentes
äv. bildligt i förbi­gående ut­tryckt
en parentetisk an­märkning; parentetiskt kan det tilläggas, att ... (adverbial)
belagt sedan 1766