publicerad: 2021  
parkeringsplats parkerings­platsen parkerings­platser
park·er·ings|­plats·en
substantiv
[-ke`-]
av­gränsat om­råde som är av­sett för parkering av många for­don
vid stor­marknaden fanns en jätte­lik parkerings­plats
äv. om (sär­skilt ut­märkt) plats för en­staka for­don
det var omöjligt att hitta en parkerings­plats i centrum; reserverad parkerings­plats in­vid bo­staden
belagt sedan 1922