publicerad: 2021  
passage passagen passager
substantiv
[-a´∫]
1 (lång­smalt) ut­rymme för genom­gång eller genom­fart från ett större om­råde till ett annat
en passage (mellan några) en passage (från något) (till något)
en smal passage mellan husen; det fanns ingen egentlig passage mellan stadens övre och nedre del
spec. om förbindelseled eller dylikt i naturen
belagt sedan 1711; av franska passage med samma betydelse, till passer, se ur­sprung till passera
2 det att passera någon gräns, någon smal förbindelseled eller dylikt
passage (av något)
av­giften ska erläggas före passagen av bron; alla om­beds lämna fri passage för ambulansen
spec. astronomi (tid­punkt för) en himla­kropps passerande av meridian el. annan himla­kropp
månens passage över Greenwich­meridianen
belagt sedan 1622
3 avsnitt särsk. av text el. musik­stycke
JFR passus
en passage (av/i något)
en passage (av något)
en passage (i något)
en passage (om någon/något/sats)
en passage (om någon)
en passage (om något)
en passage (om sats)
den viktigaste passagen i resolutionen; censuren strök ett par kritiska passager; ett piano­stycke med flera svåra passager
belagt sedan 1660
4 långsamt, samlat trav med höga, takt­mässiga steg
över­gången mellan piaff och passage gick bra
belagt sedan 1818