publicerad: 2021  
paternalism paternalismen
patern·al·ism·en
substantiv
paternalis´m
relation mellan en över­ordnad och en under­ordnad part som präglas av en beskyddande attityd från den starkare partens sida
den statliga paternalismen i välfärds­samhället
belagt sedan 1963; av engelska paternalism med samma betydelse; till lat. pat´er 'fader'