publicerad: 2021  
paternalistisk paternalistiskt paternalistiska
patern·al·ist·isk
adjektiv
paternalis´tisk
präglad av beskyddande (förmyndar)attityd gent­emot en­skilda individer; särsk. om (före­trädare för) stats­makt el. annan överhet
en paternalistisk stat; risken för att välfärds­samhället blir paternalistiskt
belagt sedan 1976