publicerad: 2021  
paternoster plural paternoster, neutrum
pater·noster
substantiv
[-nås´-]
den centrala kristna bönen Fader vår särsk. i katolska samman­hang
läsa sitt paternoster
äv. radband
belagt sedan 1300-talet (t.ex. runristad gravhäll, Hablingbo, Gotland); runform pater noster, fornsvenska pater noster; av lat. pat´er nos´ter med samma betydelse, till pat´er 'fader' och nos´ter 'vår'