publicerad: 2021  
pensionsålder pensionsåldern pensionsåldrar
pens·ions|­åldr·ar
substantiv
[paŋ∫o`ns-] äv. [pen∫o`ns-]
ålder när pensionering (normalt) sker
sänkt pensions­ålder; höjd pensions­ålder; pensions­åldern var tidigare något lägre för kvinnor än för män
belagt sedan 1870