publicerad: 2021  
pensionär pensionären pensionärer
pens·ion·är·en
substantiv
[paŋ∫onä´r] äv. [pen∫onä´r]
person som pensionerats av ålders­skäl
pensionärsbostad; pensionärsförening; pensionärshem; pensionärsrabatt; folkpensionär
en glad pensionär; en pigg pensionär; gammal­dans för pensionärerna
belagt sedan 1710; av franska pensionnaire med samma betydelse; till pension
Jag ville jag vore en full pensionär.
Nils Hassel­skog, Pension (i Guld­regn, 1935; komiken bygger på dubbel­tydigheten i vissa s.k. för­leds­an­slutningar – här 'onykter pensionär' el. 'en som har full pension')