publicerad: 2021  
pensum pensumet, plural pensum, bestämd plural pensumen
pens·um·et
substantiv
pen`sum
(bestämd mängd) före­lagt eller ut­fört arbete vanligen av intellektuell natur
ett pensum (för någon)
hon var en produktiv skribent vars dagliga pensum upp­gick till i genom­snitt fem sidor
sär­skilt i under­visnings­sammanhang viss mängd kunskap som ska in­hämtas
litteratur­kursen inne­bar ett pensum på ungefär hundra sidor per dag för de studerande
belagt sedan 1750; av lat. pen´sum 'det upp­vägda; det före­lagda', till pen´dere 'väga'; jfr ur­sprung till expenser, kompendium, kompensera, perpendikel, pund, stipendium