publicerad: 2021  
personbil person­bilen person­bilar
pers·on|­bil·en
substantiv
perso`nbil
bil som främst är av­sedd för (privat) person­transport
en kollision mellan en last­bil och en person­bil
belagt sedan 1907